Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
staz_pracy [2014/08/11 15:29]
admin
staz_pracy [2014/09/19 19:35]
admin
Linia 23: Linia 23:
 </a> </a>
 </​html>​ </​html>​
-(należącego do European Group Analytic Training, Institutions Network EGATIN), gdzie ukończyła [[rekomendowane ​szkolenie]] w\ zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej zorientowanej psychoanalitycznie,​ oraz [[szkolenie w zakresie psychodynamicznego podejścia do pracy z organizacjami]] i zdała colloqium egzaminacyjne. Posiada [[certyfikat analityka grupowego]]. <​html>​ +(należącego do European Group Analytic Training, Institutions Network EGATIN), gdzie ukończyła [[szkolenie ​rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne]] i posiadające atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) w\ zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej zorientowanej psychoanalitycznie,​ oraz [[szkolenie w zakresie psychodynamicznego podejścia do pracy z organizacjami]] i gdzie zdała colloqium egzaminacyjne. Posiada [[certyfikat analityka grupowego]]. <​html>​ 
-<a target="​_blank"​ href="​http://​irasztow.dobrewzory.pl/​wp-content/​uploads/​2014/​02/​pismo-od-NFZ-uznaj%C4%85ce-certyfikat-IAGR.pdf">​+<a target="​_blank"​ href="​http://​instytut.rasztow.pl/​wp-content/​uploads/​2014/​02/​pismo-od-NFZ-uznaj%C4%85ce-certyfikat-IAGR.pdf">​
 Certyfikat ten jest uznany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Certyfikat ten jest uznany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 </a> </a>