Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

staz_pracy [2014/09/19 14:36]
admin
staz_pracy [2016/05/03 20:32]
Linia 1: Linia 1:
-====== Anna Lissewska - staż pracy i szkolenia ====== 
- 
-**STAŻ PRACY** 
- 
- 
-W latach 1992-95 prowadziła grupę dla młodzieży w Ośrodku Eko-Oko w\ Warszawie oraz psychoterapię w Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej w Towarzystwie Rozwoju Rodziny .\\ 
-W latach 1995 - 2010 była członkiem Zespołu Pomocy Psychoterapeutycznej w Warszawie.\\ 
-Obecnie prowadzi psychoterapię i superwizję w prywatnym gabinecie w Olecku, raz w miesiącu konsultacje i superwizję w Warszawie, oraz jest szkoleniowym analitykiem grupowym i superwizorem psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej "​Rasztów"​. 
- 
-**PRZEBYTE SZKOLENIA I CERTYFIKATY** 
- 
-Towarzystwo Rozwoju Rodziny (Family Development Association) przyznało jej [[certyfikat Doradcy Rodzinnego]]. 
- 
-Posiada [[świadectwo ukończenia trzyletniego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu]] prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii. Wcześniej ukończyła poprzedzający Studium kurs "​Kontakt w\ pomaganiu"​. 
- 
-Była uczestnikiem Dwuletniego Programu Edukacji Psychologicznej z\ zakresu Terapii Gestalt w Ośrodku Terapii Gestalt w Krakowie, oraz odbyła cykl spotkań szkoleniowych w\ Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. ​ 
- 
-W ramach szkolenia i\ kursów uczestniczyła w\ licznych warsztatach prowadzonych przez specjalistów polskich i\ zagranicznych,​ także w wielu treningach, grupach psychoterapeutycznych i grupach superwizyjnych. Przebyła własną psychoterapię - łącznie 13 lat pracy nad sobą, w tym 8\ lat ciągłej psychoterapii indywidualnej i 3 lata w grupie analitycznej. Prowadzoną przez siebie psychoterapię stale i\ regularnie poddaje superwizji. 
- 
-Jest <​html>​ 
-<a target="​_blank"​ href="​http://​instytut.rasztow.pl/​czlonkowie-zwyczajni/">​ 
-członkiem Instytutu Analizy Grupowej "​Rasztów"​ 
-</a> 
-</​html>​ 
-(należącego do European Group Analytic Training, Institutions Network EGATIN), gdzie ukończyła [[szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne]] i posiadające atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) w\ zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej zorientowanej psychoanalitycznie,​ oraz [[szkolenie w zakresie psychodynamicznego podejścia do pracy z organizacjami]] i gdzie zdała colloqium egzaminacyjne. Posiada [[certyfikat analityka grupowego]]. <​html>​ 
-<a target="​_blank"​ href="​http://​irasztow.dobrewzory.pl/​wp-content/​uploads/​2014/​02/​pismo-od-NFZ-uznaj%C4%85ce-certyfikat-IAGR.pdf">​ 
-Certyfikat ten jest uznany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
-</a> 
-</​html>​ 
- 
-Posiada [[Certyfikat szkoleniowego analityka grupowego i superwizora psychoterapii]]. Ukończyła trzyletnie szkolenie podyplomowe w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”,​ w którym pracuje jako terapeuta szkoleniowy.\\ 
- 
-Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
- 
-**Warto przeczytać:​** 
-  * <​html>​ 
-<a target="​_blank"​ href="​http://​nastek.pl/​zdrowie/​2348,​Jak-wybrac-terapeute">​ 
-Jak wybrać psychoterapeutę?​ 
-</a> 
-</​html>​ 
-  * <​html>​ 
-<a target="​_blank"​ href="​http://​psychoterapia-lissewska.pl/​jak_zostac_psychoterapeuta_-_wywiad_z_psychoterapeutka_anna_lissewska">​ 
-Jak zostać psychoterapeutą?​ 
-</a> 
-</​html>​