Anna Lissewska - z prasy

Anna Lissewska jest często konsultantką w pismach kobiecych, jej wypowiedzi znajdują się w artykułach publikowanych w magazynach: Elle, Uroda, Sukces, Zdrowie, Twój Styl, Dobre Rady, Moje Zdrowie, Claudia, inne, oraz na portalach internetowych, w tym na zdrowomi.pl oraz Ciało, Umysł, Dusza, gdzie z dziennikarką Anną Ławniczak prowadzi blog ani ani.
Jej artykuły zamieszczane były w dwumiesięczniku wydawnictwa „Charaktery” - Psychologia w szkole.

Artykuły z czasopism, w których wypowiada się Anna Lissewska, znalezione w internecie: